SkaraSkara

Nyheter från Skara

Annonser
Senaste Nytt
Hällekiskuriren
[Liknande]

Stadshus i Djäknehuset blir samlingspunkt


Hösten 2019 får Skara ett stadshus i Djäkneskolans gamla lokaler. Nu är projektet igång och Serneke är upphandlade och kommer att genomföra de ombyggnationer som krävs för att få ett väl fungerande stadshus för invånare, politiker och tjänstemän.
2018-01-18 10:16

Liknande Artiklar
Hällekiskuriren
[Liknande]

Kommunerna längs Kinnekullebanan riktar kritik mot Västtrafik


Under hösten har Kinnekullebanans resenärer drabbats hårt av den situation som råder vad gäller driften av banan och de problem Västtrafik haft med inställda avgångar. Strax innan jul stod sex av elva tåg stilla. Nu går fem kommunalråd i Skaraborg ut i en gemensam skrivelse...
2018-01-18 10:16

Hällekiskuriren
[Liknande]

Stark säsong för Skara Sommarland


Skandinaviens största vattenpark har nu stängt för säsongen. En summering av parkens 33:e säsong visar på en klar ökning från föregående år. Besöksantalet under sommaren 2017 uppgick till 285 589, vilket är en ökning med nästan tretton procent från fjolåret.
2017-09-05 13:50

Hällekiskuriren
[Liknande]

2 800 hushåll i Skaraborg får bättre elnät


Ellevio gör nu en rejäl satsning på elnätet i Skövde, Mariestad och Karlsborg. I ett av de största elnätsprojekten i regionen i modern tid investerar Ellevio 130 miljoner i att säkra elnätet mot avbrott. Totalt handlar det om förbättringar för cirka 2 800 hushåll.
2017-05-08 09:40

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50 år


Skara-Lundsbrunns Järnvägar bildades 1967 under namnet Föreningen 29:an. Den nybildade föreningen bildades för att ansvara för underhållet av Västergötlands-Göteborgs Järnväg, VGJ, lok nr. 29. Föreningen utvecklades till Skara-Lundsbrunns Järnvägar och idag kan vi se tillbaka på 32 år av museitågstrafik på sträckan Skara-Lundsbrunn.
2017-05-16 11:25

Hällekiskuriren
[Liknande]

Mineral, fossil och smyckesstensmässa på Kinnekulle 2017


För nionde året i rad arrangeras i augusti månad stenmässa på Falkängens Hantverksby i Hällekis. Arrangörer är Skaraborgs Geologiska Sällskap, SGS, en lokal förening för geologiintresserade i Skaraborgstrakten.
2017-07-27 15:25

Hällekiskuriren
[Liknande]

Widegren (M): Gårdsförsäljning stärker Skaraborg


Skaraborg är Sveriges kornbod, en stark del av det svenska och västsvenska matriket. Det finns stora utvecklingsområden för att Skaraborg skall blomstra som levande landsbygd och då krävs rätt förutsättningar. En av dem är gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider.
2017-08-25 09:10

Hällekiskuriren
[Liknande]

Sveriges nya båtbyggarland, Skaraborg – fem världspremiärer på Båtmässan


Båtmässan i Göteborg blir 2018 världspremiärernas och skandinavienpremiärernas mässa. Mässhallarna kommer fyllas med många helt nya båtar som aldrig visats för konsumenter tidigare.
2018-01-18 10:16

Hällekiskuriren
[Liknande]

(M): Löfven (S) måste lämna besked på sin resa genom Skaraborg


Poliskris. Integrationskris. Bostadskris. Lärarbrist, möter Stefan Löfven (S) på sin resa genom Sverige och Skaraborg. Vi förutsätter därför att han kommer till Skaraborg för att lämna besked om åtgärder för att lösa viktiga samhällsutmaningar, där Skaraborgs kommuner tydligt ser brister från regeringens sida.
2017-02-05 18:30

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skaraborgsföretag vald till Årets Språngbrädeföretag 2013


Den årliga Stora CONNECT Väst dagen är ett tillfälle då CONNECT Väst visar upp sin verksamhet och utser företag och personer som utmärkt sig under året som varit. Priset Årets Språngbrädeföretag syftar till att uppmärksamma de företag som utmärk sig i processen och bedöms ha...
2014-04-11 16:43

Hällekiskuriren
[Liknande]

Så slår höjd skatt mot Skaraborgare


Nu har på Skaraborgares konton årets första lön nyligen landat. För t ex barnmorskor, lärare och poliser i Skaraborg märks regeringens skattepolitik på sista raden. Dessutom höjer ett par kommuner i Skaraborg kommunalskatten. Årets första lönebesked blir därför mer dystert än man tänkt sig.
2017-01-30 16:35

Hällekiskuriren
[Liknande]

Kållandsö på väg mot ytterligare turismutveckling


Destination Läckö-Kinnekulle AB har under våren tillsammans med ett antal aktörer på Kållandsö arbetat med en ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg. Detta för att man tillsammans vill bygga vidare på det som skapades under tidigare projekt men också utveckla nya delar för att Kållandsö ska...
2017-06-01 11:10

Hällekiskuriren
[Liknande]

Höjda skatter slår mot Skaraborg


I Sverige och Skaraborg krävs hårt arbete men inte särskilt hög lön för att räknas som höginkomsttagare av den (S)-ledda regeringen. Totalt en miljon människor får höjd inkomstskatt, däribland 4 av 10 Skaraborgska barnmorskor, 4 av 10 Skaraborgspoliser och 7 av 10 Skaraborgsingenjörer.
2017-04-18 12:51

Hällekiskuriren
[Liknande]

Vi ska ha minst 25 000 poliser


Trygghet och säkerhet är grunden i vårt demokratiska samhälle. Det måste upprätthållas i hela Sverige och i hela Skaraborg. Vi moderater är oroade och vill därför säkra så att tryggheten ökar.
2017-05-24 18:55

Hällekiskuriren
[Liknande]

Säljstart för Brf Åsbrinken i Skara


Vid Eva Åsbrinks gata i Skara bygger OBOS och Myresjöhus 20 tvåplansradhus. Här bor du centralt i Skara med cirka 500 meter från domkyrkan och den underbara stadsmiljön där omkring. Du har närhet till all nödvändig service och det finns flera skolor, matbutiker och restauranger...
2017-05-30 09:45

Hällekiskuriren
[Liknande]

Rekordomsättning för Skara Sommarland 2013


Nöjesparkssäsongen står för dörren. Medan Skara Sommarland, Skandinaviens största vattenpark, förbereder sig för sin jubileumssäsong har parken fastställt resultatet för 2013. Under fjolåret steg antalet besökare med 15 procent och omsättningen ökade med 18 procent jämfört med 2012.
2014-04-24 10:58

Hällekiskuriren
[Liknande]

Löfvens straffskatter på Skaraborgsjobb måste stoppas


Svensk ekonomi är stark, men samtidigt sårbar inför sämre tider. Jobbskapande pressas av teknikförändring och hårdare konkurrens. Sverige riskerar att tappa mark internationellt och möjligheter som globalisering, internationell handel och teknikutveckling ger, kommer inte alla till del. Skaraborg som har stark tillverkningsproduktion är sårbart. På...
2017-03-23 18:35

Hällekiskuriren
[Liknande]

Kan gruvan i Kinne-Kleva bli ett framtida besöksmål?


För att besvara den frågan har Destination Läckö-Kinnekulle AB med finansiering från Sparbanksstiftelsen Skaraborg genomfört en förstudie. Arbetet har pågått under vintern och resultatet av förstudien som nu är klar presenterades igår.
2017-04-12 14:40

Hällekiskuriren
[Liknande]

Stärk deltidsbrandmännens villkor i Skaraborg


Räddningschefer i bland annat Skaraborg har nu slagit larm och uttrycker oro inför framtiden. De tillskriver därför regeringen. För att säkra att frågan kommer upp och att svar ges, ställer därför Skaraborgs moderata riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) regeringen till svars i riksdagen. Svar måste ges...
2017-06-21 20:50

Hällekiskuriren
[Liknande]

M: Hela Skaraborg i arbete - satsningar på jobb och trygghet


Trots att svensk ekonomi just nu går bra, så finns ett utanförskap som hotar vår sammanhållning. Det syns tydligast i jobbklyfta som går mellan inrikes och utrikes födda, i Skaraborg i t ex Falköping är gapet nästan tio gånger så stort och även i Skara,...
2017-05-04 16:35

Hällekiskuriren
[Liknande]

Vandra i Skaraborg


Att vandra och uppleva fantastisk natur är något vi kan erbjuda i Skaraborg. Våra vandringsleder är flitigt besökta men ännu fler kan lockas till dessa upplevelser! Därför samarbetar flera föreningar och Destination Läckö-Kinnekulle AB och genomför 7 vandringar mellan den 12-28 maj, ett evenemang som...
2017-04-20 15:40

Hällekiskuriren
[Liknande]

Franska strövtåg - Leif Olsson sprängde gränser


Med berättelser, sånger, bilder, filmer och ett unikt internationellt gästspel - direktsänt via Skype - avslutades vårens serie av "Brasaftnar på Veterinärmuseet i Skara". Leif Olsson och pianisten P O Broberg stod för det uppskattade programmet. Båda har rika erfarenheter och personliga upplevelser av Frankrike,...
2014-04-11 16:43

Hällekiskuriren
[Liknande]

Förskollärarutbildning i Skövde vårterminen 2018


Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har ingått en fördjupad avsiktsförklaring. Målet är att Högskolan i Borås ska utbilda förskollärare i Skövde från vårterminen 2018. På sikt kan detta bidra till att minska bristen på förskollärare i Skaraborgsområdet.
2017-05-05 19:10

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50 år Jubileumsbok


Skara-Lundsbrunns Järnvägar bildades 1967 under namnet Föreningen 29:an. Den nybildade föreningen bildades för att ansvara för underhållet av Västergötlands-Göteborgs Järnväg, VGJ, lok nr. 29.
2017-05-18 14:00

Hällekiskuriren
[Liknande]

Förstudie Boendeanläggning Kinnekulle


Destination Läckö-Kinnekulle AB presenterar nu en förstudie som producerats för att utreda om det finns underlag för att etablera en ny boendeanläggning på Kinnekulle. Förstudien som är finansierad av Sparbanksstiftelsen Skaraborg ger en utförlig områdesbeskrivning tillsammans med trendrapporter och statistisk analys för att ge en...
2017-05-22 17:05

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skratt och eftertanke till Skara - Duell eller duett?


Onsdagen den 20 september kommer värmlandspoeten Bengt Berg till Skara bibliotek, tillsammans med Leif Olsson, båda kända berättare och underhållare. Programmet heter "Östan om skratt och västan om gråt", med underrubriken "Västergötland vs Värmland". Det blir historier, dikter, skrönor, sanna eller osanna, och musik från...
2017-09-14 12:30

Hällekiskuriren
[Liknande]

Möt våren på Skaraborgs vandringsleder!


Den 12-28 maj arrangeras 7 olika vandringar på några av Skaraborgs finaste vandringsleder! Det är Destination Läckö-Kinnekulle AB som tillsammans med 5 olika arrangörer vill lyfta vandringsintresset och samtidigt ge deltagarna möjlighet att uppleva kulturaktiviteter. Evenemanget heter Vandra i Skaraborg och deltagarna får uppleva promenader...
2017-05-03 14:50

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skara Sommarland söker 500 nya medarbetare


Nu sätter den årliga rekryteringen till Skara Sommarland igång och i år söker man 500 nya medarbetare som ska driva parken när man öppnar den 2 juni. Alltifrån sockarvaddssnurrare och badvakter till attraktionsförare och restaurangpersonal ska anställas, där mångfald och engagemang premieras före ett gediget...
2018-01-22 16:35

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skaraborgs största Geocachevent 21-23 april i Lidköping


Den 21-23 april är det åter dags för den stora Geocach-träffen i Destination Läckö-Kinnekulle. Det är Läckö-Kinnekulle event som för fjärde året arrangerar Skaraborgs största geocachevent med flera hundratalsdeltagare.
2017-04-19 16:45

Hällekiskuriren
[Liknande]

Skara kommuns skolor deltar i Håll Sverige Rent 2017


Varje vår deltar Skara kommuns skolor i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
2017-04-18 12:51

Hällekiskuriren
[Liknande]

Sveriges första veterinär gestaltas i Skara


Peter Hernqvist, som startade Sveriges första veterinärskola, i Skara, kommer tillbaka till sin älskade arbetsplats. Denna gång till Veterinärmuseet i Skara på onsdag eftermiddag, den 16 augusti. Som ett inslag i 1700-talsveckan kan besökarna få höra Hernqvist själv berätta.
2017-08-14 18:40

Dalarnas Tidningar - Avesta
[Liknande]

Dags för Konstrundan


. För en växande skara av konstvänner och andra nyfikna betyder påsktider att det är dags för Konstrundan i Avesta igen. Under fyra dagar kommer ateljéer och hem hos 16 konstnärer i Avesta att stå på vid gavel för alla intresserade.
2011-04-14 08:24

Hällekiskuriren
[Liknande]

Visans vänner Skaraborg på Sommarmusik på Falkängen


Sommarmusik på Falkängen bjuder på sköna musikstunder varje onsdagskväll i juli kl 18.00, vid Kaffestugan. Det blir som vanligt en blandning av olika stilar och inriktningar, men allt under samma signum - gemytlig och trivsam atmosfär både på scen och hos publik!
2017-07-11 10:20

Hällekiskuriren
[Liknande]

Måndag 14 april 2014


EU-parlamentarikern Kent Johansson och SPF-förbundets ordförande Karl Erik Olsson medverkade vid årets distriktsstämma i Skaraborg. Kent Johansson framhöll styrkan i att ha olika bakgrund och språk i arbetet med EU-frågorna. Men pensionärerna är många.
2014-04-14 19:54

Hällekiskuriren
[Liknande]

Alliansen Skaraborg värnar rätten att välja mat


Skaraborg är Sveriges mat-mecka. Stark primärproduktion, tradition av livsmedelsförädling och utveckling av mat-upplevelser som är växande. Nu vill den svaga vänsterregeringen avsätta 30 procent av jordbruksmarken för ekologisk produktion.
2017-05-04 16:35

Hällekiskuriren
[Liknande]

Risk för kraftigt snöfall under söndagen


På söndag morgon och förmiddag finns det risk för att Skaraborg kan få riktigt besvärligt väder. SMHI varnar för att det kan bli kraftiga snöbyar med lokalt upp till 20 cm snö.
2018-01-18 10:16

Hällekiskuriren
[Liknande]

Gemensam avsiktsförklaring för Kinnekullebanans utveckling


På måndag den 12 juni hålls det en pressinformation om Kinnekullebanans framtida utveckling. Under träffen kommer ledande politiker från kommunerna Götene, Gullspång, Mariestad, Vara och Lidköping berätta om sin gemensamma avsiktsförklaring om varför Skaraborg behöver en utveckling av Kinnekullebanan.
2017-06-10 10:45

Hällekiskuriren
[Liknande]

Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen


Trots att Sverige och Skaraborg är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivare har allt svårare att rekrytera.
2017-03-08 11:40

Dalarnas Tidningar - Leksand
[Liknande]

Unga musiker till Oulainen


. Vänortssamarbetet i musikens tecken går vidare. På tisdagen samlades en stor skara ungdomar vid musikskolan inför avresan till Oulainen, Finland.- För oss är det jätteviktigt, säger musikskolans rektor Per Westblom.
2009-11-04 06:41

Hällekiskuriren
[Liknande]

Per Pettersson - Creative Commons License - Källa: Flickr Anna Kinberg Batra besöker Skaraborg


Onsdagen den 19 april besöker Moderaternas partiledare, Anna Kinberg Batra, Skaraborg. Tillsammans med riksdagsledamöterna Cecilia Widegren och Sten Bergheden träffar Kinberg Batra personal och ledning på Gunnar Dafgårds AB i Källby för samtal om förutsättningarna för svenska företag att skapa jobb.
2017-04-18 12:51

.