SkaraSkara

Nyheter från Skara

Annonser
Senaste Nytt
Lidköpingsnytt.nu - Vara
[Liknande]

7,7 miljarder till kommunernaSe hur mycket västra Skaraborg får


Regeringen har i dag fattat ett preliminärt beslut om hur de så kallade välfärdsmiljarderna skall fördelas. Fördelningen sker dels genom en viss summa per invånare, och en viss summa per mottagen flykting. Totalt är det 7,7 miljarder som fördelats. För västra Skaraborg är fördelningen: Lidköping...
2017-06-05 19:15

Liknande Artiklar
Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Nio kommuner delar på extra E20-nota


Många års debatt om E20 genom Västra Götaland avslutades för någon vecka sedan i och med att regeringen meddelade att vägen ska byggas ut och förbättras för totalt 6,5 miljarder kronor. Fem sträckor genom Skaraborg kommer att få en 2+2-utformning vilket innebär en högre standard än...
2014-04-25 18:03

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Sjukvård för 2,5 miljarder i västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutade i dag om budget för 2011. Nämnden disponerar drygt 2,5 miljarder kronor för 2011, vilket är ungefär 20 miljoner kronor högre än för 2010. Dessutom beräknas nämnden få ytterligare 17 miljoner kronor i regionfullmäktiges tilläggsbudget. Några av målen för...
2010-11-24 15:43

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Fortsätter växa i Skaraborg


2012 fortsatte Länsförsäkringar Skaraborgs affärsvolym växa, främst beroende på att allt fler väljer Länsförsäkringar Skaraborg även för sina bankaffärer. Bolaget redovisar ett totalt resultat på 87 miljoner kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den totala affärsvolymen i Länsförsäkringar Skaraborg är nu 8,1 miljarder kronor,...
2013-04-05 10:01

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Ministern passade på fråga om E20


Monica Green hade skrivit en interpellation till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) där hon ville veta vad ministern tänker göra för att ta vara på erbjudandet om medfinansiering från kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen. - Jag har varit tydlig med att det är en fördel om...
2014-02-26 12:00

Lidköpingsnytt.nu - Götene
[Liknande]

Preliminärt avtal: Götene köper borgen för 5,8 miljoner kronor


Det finns nu ett preliminärt avtal mellan Götene kommun och Bert Karlsson. Om avtalet godkänns av kommunfullmäktige kan Medeltidens Värld bli historia på riktigt – Bert Karlsson säljer, enligt Skaraborgs läns Tidning, borgen och marken den står på mitt inne i den tänkta anläggningen för...
2013-10-25 08:21

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Sjukvården i Skaraborg ska spara 100 miljoner kronor


Alla delar av vårdens kostnader skall ses över för att klara ett sparbeting inom Skaraborgs sjukhus – vara Lidköping har ett – på 100 miljoner kronor. Personalen skall minskas genom pensionsavgångar och vårdkedjorna ses över. Volymen på vården skall bibehållas i nuvarande nivå. Det är...
2011-11-02 07:58

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Turismen ska ge tre miljarder


Kommunalförbundet i Skaraborg har nu planen klar för hur man ska locka fler turister till regionen. Målet är att dubbla omsättningen från turismnäringen från 1,5 miljarder kronor till 3 miljarder kronor till 2015.
2011-02-02 10:33

nyhetskanalen.se
[Liknande]

Två gripna efter guldrån


Budet från Spyker som diskuterades i Stockholm i går sägs vara väldigt nära ett godkännande från GM enligt flera källor. Spykers vd Victor Muller ska ha erbjudit GM 3,6 miljarder kronor för Saab. En summa som GM tidigare sagt sig acceptera för att släppa Saab...
2010-01-23 19:12

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Skaraborgsprojekt får del av EU-miljoner


Totalt 61 projekt i Hallands och Västra Götalands län får ta del av drygt 39 miljoner kronor från EU:s socialfond. Det står klart sedan Västsveriges strukturfondspartnerskap gjort klart sin prioritering. I Skaraborg går 450 000 kronor till Hjo kommun för sociala företag - framtidens Hjo....
2013-12-12 08:27

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Inga stora vägsatsningar i Skaraborg


Regeringen gav idag besked om totalt 61 miljarder kronor till infrastrukturen i Västsverige. Största delen av satsningarna hamnar inte i Skaraborg, utan går till vägar och järnvägar i Göteborgstrakten.
2010-03-30 17:13

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Folkpartiledaren vill ha fyrfälts E20


Folkpartiet vill bygga ut Europaväg 20 till fyrfältsväg. Det är en pulsåder för Skaraborg och för Västra Götalandsregionen. Regeringen har avsatt 2,1 miljarder kronor för upprustning av E20 i Västra Götaland kommande år. Regionens egna prioriteringar är avgörande för vilken vägtyp som byggs under satsningen....
2011-05-03 15:31

Lidköpingsnytt.nu - Vara
[Liknande]

Stor folkökning i Västra SkaraborgLidköping och Skara ökar kraftigt


Sammanräknat ökar kommunerna i västra Skaraborg med 441 personer enligt statistiken från SCB gällande 31 december. Skara är den stora vinnaren med en ökning på 299. Lidköping har nu 38.414 invånare. Götene tappar mest. Det är inflyttningen som ger de stora ökningarna. I Lidköping finns...
2014-02-19 11:12

Lidköpingsnytt.nu - Grästorp
[Liknande]

Lidköping fortsätter ökaÖkning i alla kommuner i västra Skaraborg


Antalet invånare i Lidköping ökade under 2016 med 226 personer jämfört med året innan. Skara ökade ännu mer. Allt enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Det är inflyttning till Lidköping som givit resultatet 39.235 invånare, för när det gäller födsel/avlidna har Lidköping ett underskott på...
2017-02-21 11:10

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Mindre sjukvård gav överskott


Det handlar om 19 miljoner i överskott på en budget som omsluter 2,6 miljarder i vårdpengar för alla som bor i västra Skaraborg. Om kostnaderna för sjukhusvård var lägre än budgeterat, blev kostnaderna för vårdcentraler och annan primärvård högre än budget. Till västra Skaraborg räknas bland...
2014-01-30 12:31

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

59 miljoner i avdrag för RUT och ROT i Lidköping


Skattebetalare i Lidköping fick förra året ersättning genom RUT-avdrag och ROT-avdrag med sammanlagt över 59 miljoner kronor. Det visar statistik från Skatteverket. Här är hela statistiken för västra Skaraborg. ROT-avdrag beviljades med 55.488.355 kronor och det gick genom 245 olika företag. 3.883 skattebetalande fastighetsägare utnyttjade avdraget. RUT-avdrag för...
2011-01-11 11:49

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

E20 förbi Skara olöst


karaborgs kommuner vill bidra till E20:s utbyggnad på fem vägetapper mellan Mariestad-Vårgårda. Med regionen och andra västkommuner kan man satsa en miljard kronor. Bakgrund är missnöje med de små åtgärder som Trafikverket planerar fram till 2025. Dessa gäller bara tre E20-etapper för 1,5 miljarder. Men läggs...
2014-02-16 15:15

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Debatt: Lägre turistmoms ger fler arbetstillfällen


Sänkt moms på tjänster till turister skulle enligt två skaraborgsmoderater öka turistinkomsterna. I Skaraborg ökar turismen mest och omsatte förra året 3,5 miljarder. Lägre turistmoms ger fler arbetstillfällen Turismen är en av landets starkast växande branscher och dess totala omsättning i Sverige år 2011 ökade...
2013-06-14 09:31

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Västra Skaraborg klart som vård- och omsorgscollege


Genom ett samarbete mellan utbildningar i Skara, Götene, Grästorp, Vara och Lidköping har en ny utbildningsform i omvårdnad skapats. Det är Katedralskolan, De la Gardiegymnasiet och Campus Lidköping och samarbetet mellan vuxenutbildningarna i kommunerna som en utbildning nu skapas i samverkan med sjukhuset i Lidköping...
2012-02-14 14:13

Lidköpingsnytt.nu - Vara
[Liknande]

Fortsatt hög folkökning – 10,05 miljoner invånareLidköping ökade 236 första halvåret


Nya siffror över befokningsutvecklingen visar  att det är Lidköping och Vara som växer starkast i västra Skaraborg just nu. Siffrorna gller per den 1 juli och enligt dessa har Lidköping nu 39.471 invånare. Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 57.908 personer fördelade på 25.339...
2017-08-21 13:30

Lidköpingsnytt.nu - Grästorp
[Liknande]

Västra Skaraborgs kommuner samverkar


Det är nu klart att kommunerna som kallar sig V6 bildar en gemensam upphandlingsenhet som kommer att vara lokaliserad i Lidköping. Det betyder starkare roll vid upphandlingar. Samtidigt har också aviserats ett nytt intresse för samarbete kring renhållning. De sex kommunerna är förutom Lidköping Götene,...
2017-01-22 11:31

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Fortsatt framåt för försäkringsbolag


Bolaget redovisar ett resultat på 68 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt, trots att året varit skadedrabbat av onormalt många bränder sista kvartalet.  Den totala affärsvolymen i Länsförsäkringar Skaraborg har nu passerat nio miljarder kronor, varav dryga 0,6 miljarder för sakförsäkringar, 0,2 miljarder för livförsäkringar och 8,2...
2014-03-29 12:03

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Stökig och bråkig natt i västra Skaraborg


Det har varit en stökig och bråkig natt i västra Skaraborg. Förutom så kallade streetrace i Skara och Götene har flera fyllerister omhändertagits i Skara, Lidköping och i Vara – där en 15-åring togs om hand kraftigt berusad. På fredagskvällen tog poliser in en man...
2011-09-18 08:40

Lidköpingsnytt.nu - Skara
[Liknande]

Nya EU-medel fördelade till projekt i Götene och Skara


EU:s utvecklingssatsningar lokalt sker i stor utsträckning genom Leader-projekt, och här finns även lokal administration och styrelse för nordvästra Skaraborg. Detta lokal ledningssätt kallas för LAG. I veckan som gått beviljades projekt där Götene och Skara får stöd. Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet, Götene –...
2017-03-11 06:30

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Satsning på trafiken i regionen


Västra Götalandsregionen ska satsa 25 till 30 miljarder kronor på ny infrastruktur.
2009-08-19 06:46

Skaraborgs Länstidning
[Liknande]

Stålar till järnväg - E20 kan få el


Alliansens riksdagsledamöter kunde inte låta bli att göra beslutet om E20 till ett huvudnummer än en gång, i samband med att de presenterade regeringens vårbudget i Skövde. - Det visar på vad ett samarbete mellan regering, region och kommuner kan leda till, och nu hoppas vi...
2014-04-09 14:24

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Lånegarantier för Volvo PV


Den belgiska regeringen går in som garant för det lån som biltillverkaren Volvo Personvagnar har ansökt om från Europeiska investeringsbanken, EIB. Lånet är på 198 miljoner euro, 2,1 miljarder svenska kronor.Pengarna ska säkra sysselsättningen på fabriken i belgiska Gent och tillverkningen av modellerna där. Tidigare...
2009-07-25 10:17

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

60 miljarder till västsvenska projekti regeringens satsning på tåg och väg


I en sammanställning över nygamla och nya infrastrukturprojekt går 60 miljarder till Västsverige. Bland annat kommer motorvägsdelen av E20 norr om Göteborg att förlängas till Vårgårda. Kinnekulletåget kan få nytta av nya spår mellan Göteborg och Herrljunga. Här är alla projekt i Västsverige. Tyvärr finns inget...
2010-03-31 12:21

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Lidköping tveksamt till satsning på fyrfältsväg-E20


Även om det i princip finns majoritet för att medverka till att E20 byggs ut till fyrfilig väg genom Skaraborg finns så många oklarheter så det är inte säkert att Lidköpings kommun skriver på överenskommelsen om att kommunerna i Skaraborg och regionen skall satsa en...
2013-05-15 16:46

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Örslösa församling i unikt projektKyrkan blir även församlingshem


2,2 miljoner kronor får Örslösa församling för att fortsätta ett unikt projekt. Församlingshemmet är sålt och så småningom skall Örslösa kyrka vara såväl kyrka som församlingshem. Bidraget har beslutat i och med att Skara Stift i dag fördelat 70 miljoner kronor i så kallad kyrkoantikvarisk...
2012-09-06 14:28

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Räddningschefen om översvämningshotet:Det är fastighetsägaren som har ansvaret!


Fredrik Linusson, räddningschef i västra Skaraborg, har i ett pressmeddelande i dag klartgjort att fastighetsägare inte kan räkna med att räddningstjänsten skall skydda deras hus vid ett långsamt stigande vatten. Här återges pressmeddelandet i sin helhet: Angående risk för översvämningar inom kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och...
2010-03-23 10:55

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Räddningschefen om översvämningshotet:Det är fastighetsägaren som har ansvaret!


Fredrik Linusson, räddningschef i västra Skaraborg, har i ett pressmeddelande i dag klartgjort att fastighetsägare inte kan räkna med att räddningstjänsten skall skydda deras hus vid ett långsamt stigande vatten. Här återges pressmeddelandet i sin helhet: Angående risk för översvämningar inom kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och...
2010-03-23 10:55

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Räddningschefen om översvämningshotet:Det är fastighetsägaren som har ansvaret!


Fredrik Linusson, räddningschef i västra Skaraborg, har i ett pressmeddelande i dag klartgjort att fastighetsägare inte kan räkna med att räddningstjänsten skall skydda deras hus vid ett långsamt stigande vatten. Här återges pressmeddelandet i sin helhet: Angående risk för översvämningar inom kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och...
2010-03-23 10:55

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Debatt: Insatser i stället för återbetalning


- Arbetsförmedlingarna i Skaraborg fick betala nästan 70 miljoner kronor till statskassan – pengar som borde ha använts till att minska arbetslösheten. Men stelbenta regler stoppade användningen. Det skriver socialdemokraten Patrik Björck i en debattartikel. Insatser istället för återbetalning! Nästan 70 miljoner. Det är den...
2013-02-12 15:04

Lidköpingsnytt.nu - Skara
[Liknande]

Julas lager blir störst


Jula bygger ut sitt lager i Skara med 40.000 kvadratmeter till 150.000 och det utbyggda lagret skall ha plats för 220.000 fyllda lastpallar. Jula räknar med en försäljning för 5,7 miljarder kronor i år och det, skriver företaget i ett pressmeddelande, kräver att centrallagret i...
2014-02-04 16:45

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Fler ska lockas till landsbygden


Fem landsbygdsprojekt i västra Skaraborg får dela på drygt 1,3 miljoner kronor i EU-bidrag i det så kallade Leaderprojektet.
2010-02-15 14:49

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Folkhälsopris till Grästorp – regionavtal för Hospice Gabriel


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutade i dag att årets folkhälsopris i västra Skaraborg tilldelas Team Agera från Grästorp. Nämnden beslutade också om nästa års budget och om överenskommelse med Hospice Gabriel om pallaitiv vård. Regionbidraget för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg är 2,65 miljarder...
2013-10-23 17:48

SR.se - Skaraborg
[Liknande]

Arena blir dyrare än beräknat


Slutkostnaden för Arena Vänersborg kommer att landa på 275 miljoner kronor, nästan dubbelt så mycket som kommunfullmäktige fattat beslut om.
2010-01-21 14:56

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Ministern: Ska fundera på hur E20 ska byggas ut


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick i dag besked från kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen att dessa spär på satsningen på E20 med en miljard till cirka 5,5 miljarder. Satsningen skulle innebära att E20 blir fyrfilig genom Skaraborg – med två undantag. Det var moderaten Katarina...
2013-06-24 16:32

Barometern
[Liknande]

Miljarder satsas på järnvägen


Önskelistorna har varit långa från alla delar av landet. Nu pekar regeringen ut de drygt 150 transportprojekt staten ska satsa på fram till 2025. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) kallar regeringens nya nationella transportplan "historisk". Hon pekar på att anslagen ökat med 20 procent jämfört...
2014-04-08 21:54

.